اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

آرشیو کلمه کلیدی: شکست شر


دوگرایی (بنوادا-۴)

شکست شر