اتیمولوژی محتمل نام عشق آباد

اتیمولوژی محتمل نام عشق آباد:

این شهر که پایتخت ترکمنستان است، به جای شهر نیسای باستانی (محل پایین آسودن کاروانها) در ۱۸ کیلومتری شمالغربی عشق آباد بنا شده است. نظر به سابقۀ کهن واژۀ عشق در زبانهای ایرانی می توان برای نام عشق آباد وجه اشتقاق ایشک-آباد (آبادی مطلوب و دلخواه) را برای آن در نظر گرفت که در سهولت گفتار تبدیل به عشق آباد گردیده است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای