مشابه های سنسکریتی سیر و سرکه

مشابه های سنسکریتی سیر و سرکه

نامهای ایرانی سیر (سیرکَو، سیک پهلوی) و سرکه با کلمات سنسکریتی سگره (حاوی مواد سمّی) و چوکره (ترشک، سرکه) مطابقت می نمایند:

सगर adj. sagara containing poison
चुक्र m.n. cukra sorrel
चुक्र m.n. cukra vinegar made by acetous fermentation

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای