اتیمولوژی خُشنود

اتیمولوژی خُشنود

اتیمولوژی خُشنود

این کلمه مرکب از خشنو (شادمان) و ایتی (شدن) در زبان اوستایی به نظر می رسد. در مجموع یعنی خوشحال و خندان شدن.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.