اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (379)  
   1.  معنی محتمل هپتَ پَت
   2.  ترادف نام های گوسان و آشیگ
   3.  معنی نام داهیا (تاهیا) که در منابع کهن چینی به عنوان نام بلخ آمده است
   4.  معنی محتمل اودرگ (ایدریغ)، سنجاب و سمور
   5.  معنی سنسکریتی نامهای چوآتراس و پاراچوآتراس
   6.  نظری بر نام و نشان یاران و منسوبین و معاند موعود شیعیان
   7.  در رابطه با مقالۀ تحقیقی مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان
   8.  معنی ایرانی مُلا و آخوند
   9.  دخمه های قیزقاپان و کل داو (دکان داود) مربوط به کیاخسار (کیخسرو) و آستیاگ (اژدهاک) هستند
   10.  معانی جابلقا و جابلسا
   11.  دلایل لغوی مبنی بر این که دکان داود دخمه ای بوده که برای آستیاگ ساخته شده بوده است
   12.  مطابقت ناحیۀ نوتر کتاب پهلوی زادسپرم با اورارتو و وان
   13.  داستان نواده دختری افراسیاب (مادیای اسکیتی) به شمار رفتن کیخسرو (کیاخسار) از اسطورۀ کوروش (فریدون) و آستیاگ (آژدهاک) گرفته شده است
   14.  خسرو شهر زور شاهنامه فردوسی اشاره به کیاخسار (کیخسرو) است
   15.  مأخذ نام سمندر
   16.  Spain (Cassiteridia, Northwest of Iberia, Ourense province) means the land of metal (tin)
   17.  معنی کلمۀ عامیانۀ سلمانی
   18.  نامهای هفت حکیم آسمانی بابلی (آپوکالّوها)
   19.  مأخذ یونانی اسطورۀ لوط تورات
   20.  مطابقت نستورِ نِلوس و غول مخاصمش اِریوثالیون با داود و گُلیاث (جالوت)
   21.  مطابقت شولمان آشوری و سلیمان تورات با ایزد شولپائه (شولمائه) سومری
   22.  مطابقت عاد و ثمود قرآن با ژرمنها و تراکیائیها
   23.  مطابقت اسطورۀ سیاوش و سودابه با هیپولیت و فدره
   24.  نقش ایزد آتش، آذر و سمبلهای نیلوفر آبی و قوچ وی
   25.  مطابقت ایزد هومبان عیلامی با هومبابای بابلی و ایزد هوم هندوایرانی
   26.  مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
   27.  مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
   28.  معنی هندوایرانی نامهای آدم و حوا
   29.  تراژدی ازیریس
   30.  معنی کلمات حوری و پری
   31.  مطابقت کیوان (زحل) با ویونگهونت اوستا
   32.  ریشۀ واژه ی “آدینه” چیست؟
   33.  ریشۀ لاتینی و ایرانی نام شنبه
   34.  سه یادداشت جداگانه دربارۀ نام مخاصم اژی دهاک
   35.  شرح و بررسی نکاتی تاریخی و جغرافیایی در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران
   36.  کشورهای ساختۀ اهورامزدا در وندیداد
   37.  معرفی شانزده کشور آفریدۀ اهورامزدا در فرگرد اول وندیداد
   38.  مطابقت نام سئوکستان اوستا با کردستان
   39.  اشاره به قوم دارای توتم عقاب در تورات
   40.  مطابقت نام ایل کُردی مُکری با ستروخاتیان
   41.  شباهت عناوین زرتشت (زرتوشترا) و بودا (بودّها) به نبوِ بابلی
   42.  سابقۀ خدایگانی ضحاک ماردوش در سمت بین النهرین
   43.  معنی نامهای سیس (آرارات کوچک) و ماسیس (آرارات بزرگ)
   44.  ایزدان هومبان، این شوشیناک و الهه شازی (شالا) در اساطیر عیلامی
   45.  اسطوره مصری افرینش جهان
   46.  تصویر مکشوفه از گوتمه بودا/زرتشت سپیتمان (گائوماته بردیه، سپیتاک سپیتمان) در سمرقند
   47.  خانواده ۷۰ فرزندی گودرز کشوادگان (پادشاه کثیر اولاد) همان اشکانیان هستند
   48.  مطابقت خاندان آلاروس با خاندان دیاکوی مادی
   49.  یک زمانی در اسمان
   50.  دیانا و بچه ها (ارادیا)
   51.  تانا الهه ماه (ارادیا)
   52.  شعر اسمان(اداهای منظوم)
   53.  خانه ی باد (ارادیا )
   54.  پیشگوئیهای والا (اداهای منظوم)
   55.  دیانا مادر مقدس (ارادیا)
   56.  دیانا و اندیمون (ارادیا)
   57.  فرهنگ اساطیر و پهلوانان یونان باستان : آ
   58.  راز خدایی خدایان (بنوادا-۲۷)
   59.  تناسخ و اندیشه ی رهایی(بنوادا- ۲۶)
   60.  طبقات اجتماعی در هند باستان(بنوادا- ۲۵)
   61.  درآمدی بر اساطیر هند-چرخه ی بی انتها (بنوادا – ۲۴)
   62.  انسان قربانی خدایان (بنوادا – ۲۳)
   63.  جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- ۲۲)
   64.  آفرینش و داوری نهایی در اساطیر چین (بنوادا-۲۱)
   65.  خدایان در چین باستان(بنوادا-۲۰)
   66.  امپراتوری آسمان(بنوادا-۱۹)
   67.  درآمدی بر اساطیر چین(بنوادا-۱۸)
   68.  دورتر از روزگاران دور(بنوادا-۱۷)
   69.  قهرمانان ژاپنی(بنوادا-۱۶)
   70.  خدایان جزایر ژاپن(بنوادا-۱۵)
   71.  شینتو، جای خالی اخلاقیات (بنوادا-۱۴)
   72.  درآمدی بر اساطیر ژاپن (بنوادا-۱۳)
   73.  زنان در اساطیر ایران(بنوادا-۱۲)
   74.  گمشده ی انسان(بنوادا-۱۱)
   75.  به عمل کار برآید…(بنوادا-۱۰)
   76.  شهریار و مأموریت اهورایی(بنوادا-۹)
   77.  اساطیر پایان جهان(بنوادا-۸)
   78.  اجتماع عقل و قدرت(بنوادا-۷)
   79.  امشاسپندان،خدایان بحث برانگیز دین زرتشت(بنوادا-۶)
   80.  خدایان ایرانی(بنوادا-۵)
   81.  دوگرایی (بنوادا-۴)
   82.  نظام قدرتمند اهورایی(بنوادا-۳)
   83.  مقدمه ای بر اساطیر ایران (بنوادا-۲)
   84.  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق (بنوادا -۱)
   85.  بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها
   86.  فهرست منابع “بنوادا”
   87.  فهرست و پیوند دسترسی به مطالب “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اساطیر” (بنوادا)
   88.  تاثیر آئین‌های کهن ایرانی بر آئین زرتشت
   89.  تاریخچه و ریشه نوروز
   90.  آفرودیت
   91.  آتنا
   92.  ابوالهول
   93.  نگاهی به شاهنامه سترگ فردوسی
   94.  شکل گیری اساطیر ایران
   95.  اساطیر پیش آریایی در ایران
   96.  مسئله ی ارشدیّت
   97.  بیرون کشیدن زمین از زیر آب، به توسط مائویی
   98.  اصل و منشأ آتش
   99.  مانا و تاپو
   100.  معرفی نام و نشان خدایان کاسی (اسلاف لُران)
   101.  اساطیر آسمان – نجوم باستان
   102.  رانجی و پاپا
   103.  شکل‌گیری زمین و آسمان
   104.  درآمدی بر اساطیر جزایر پولینزی و مکیرونزی
   105.  خدایان عمده اینکاها
   106.  اسطوره‌شناسی معاصر آند
   107.  ویراکوچا و اینتی
   108.  بنیان‌گذاری کوسکو
   109.  سفرهای ویراکوچا
   110.  آفرینش در اساطیر اینکا
   111.  درآمدی بر اساطیر اینکا
   112.  جادو و جادوگری
   113.  روح در درخت
   114.  مرگ در اساطیر آفریقا
   115.  مرگ و مار
   116.  انسان و جاودانگی
   117.  اسطوره‌های اصل و منشأ در آفریقا
   118.  خدایان و حیوانات
   119.  تعدد خدایان در اساطیر آفریقا
   120.  درآمدی براساطیر آفریقای مرکزی و جنوبی
   121.  پایان اسطوره‌ها
   122.  پایان جهان(راگناروک)
   123.  سیگورد واژدها
   124.  لوکی نیرنگ باز
   125.  کشتن بالدر
   126.  فری و فریا
   127.  اودین و رون (الفبای اسکاندیناوی و ژرمنی)
   128.  خدای غیرخدا
   129.  کیهان و هرج و مرج آغازین
   130.  خشم اقوام شمالی
   131.  درآمدی بر اساطیر اسکاندیناوی
   132.  خدایان ویلزی
   133.  بران و برانون
   134.  پیشدادیان (اولین پادشاهان عالم )
   135.  اساطیر و افسانه ها در داستان‌های ویلزی
   136.  خدایان ایرلند
   137.  توآت‌هادِ دانان
   138.  داستان‌های بلند ایرلندی
   139.  درباره دین سلتی (سلت های باستانی)
   140.  مقدمه ای بر اساطیر سلتی
   141.  آقت و کمان
   142.  کتاب مقدس عبرانی
   143.  قصر بعل
   144.  مبارزه با مرگ
   145.  داستان بعل و دریا
   146.  مقدمه ای بر اساطیر مناطق سوریه و فلسطین
   147.  خدایان عمده مصر باستان
   148.  شکست شر
   149.  قتل اوزیریس
   150.  زندگی عامه مردم بعد از مرگ

Page 1 | 2 | 3 next >


یک دیدگاه در “کلیه عناوین”

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*