کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (2513)  
   ۱.  معنی نام جشن زرتشتی محلی هیرومبا
   ۲.  نامهای عربی و ترکی آریائیان یعنی عجم و گائور در سنسکریت مترادف آریا هستند
   ۳.  مطابقت دریای کیانسی با هامون و دریاچهٔ حوض سلطان قم (از بقایای دریاچهٔ ساوه)
   ۴.  اتیمولوژی خاقان و خان و خانوم
   ۵.  معنی نامهای قفقاز (کپ گاس) و کپ کوف و اروپا
   ۶.  معنی ایرانی نامهای ابن سینا و خیّام و حافظ
   ۷.  ارتباط عنوان ابن سینا با سئنَ
   ۸.  نام خیّام می تواند به معنی اوستایی آن، دارای دانش با شکوه باشد
   ۹.  معنی ایرانی محتمل حافظ
   ۱۰.  بررسی معانی سراندیپ و سریلانکا و اسطورهٔ اسلامی آن
   ۱۱.  ریشهٔ نام اقیانوس
   ۱۲.  احتمال هندوایرانی بودن واژهٔ قُربان
   ۱۳.  اتیمولوژی پالیز
   ۱۴.  منشأ سومری الهه های اوستایی ارت (اَشی) و چیستا
   ۱۵.  بُشقاب به معانی ظرف غذا و کفهٔ آراسته
   ۱۶.  معنی بهستان (بهساند) نام کهن میاندوآب
   ۱۷.  معانی سراندیپ و سریلانکا
   ۱۸.  اساطیر هندوایرانی مربوط به فیل سفید
   ۱۹.  معنی ایرانی نام اوزبَک
   ۲۰.  مطابقت خایدالو و خارتیش و سیماش با مسجد سلیمان و خرم آباد و سمیروم
   ۲۱.  معنی نام باستانی پالوم (هارون آباد)
   ۲۲.  مطابقت خایدالو با مسجد سلیمان
   ۲۳.  سمیروم جایگاه سیماش باستانی
   ۲۴.  معنی نام دو ایل ارکوازی و چوار در ایلام
   ۲۵.  معنی نام وَهریز (وهرز)
   ۲۶.  نامهای الیل/انلیل و الله و یهوه مرتبط به نظر می رسند
   ۲۷.  معنی نام روستاهای چورس و جواش در شمال غرب ایران
   ۲۸.  معنی نام روستاهای دویجان مرند و داویجان ملایر
   ۲۹.  معنی دو واژهٔ ارداو (ارداد) و رَدَو
   ۳۰.  معنی هندوایرانی روستاهای آیدوغمیش و گوندوغدو
   ۳۱.  معنی نام هرمز و هرمزد
   ۳۲.  معنی بهار و پاییز در اوستایی و سنسکریت
   ۳۳.  میثرا یک لقب الهه ناهید
   ۳۴.  معنی نام کوروش
   ۳۵.  معنی اصطلاح شاهنامه ای اَخته زهار (هخته زهار)
   ۳۶.  آریانای خبر یونانیان باستان همان آریاورتهٔ وداها، منطبق بر نواحی شرق فلات ایران بوده است
   ۳۷.  معنی نام شهرک اردل، چلگرد، چالشتر، بن، شلمزار/کیار، فارسان (پارسون)، بروجن و لردگان در چهار محال و بختیاری
   ۳۸.  معنی نامهای یاسوج، سی سخت، گچساران، چرام، لنده، لیکک و باشت در کهگیلویه و بویر احمد
   ۳۹.  نام آرادان (اردهن) استان سمنان اشاره به دژ با شکوه آن دارد
   ۴۰.  اردبیل و سرئین، شهر و چشمهٔ ناهید، الههٔ زیبایی آبها
   ۴۱.  مطابقت آتشکدهٔ اسپاخو (غار والا) با آذر برزین مهر (آتشکدهٔ بلندپایهٔ ایزد مهر)
   ۴۲.  معنی نام نپال
   ۴۳.  نقش همای سعادت (کرکس ریشدار-سیمرغ) بر کلاهخود هخامنشی عهد اردشیر اول در فلات آناتولی
   ۴۴.  معنی اَلنجان و فَلاورجان و آیدوغمیش اصفهان
   ۴۵.  معنی محتمل اندوهجرد، شهداد و سیرچ
   ۴۶.  معنی نامهای کهن میناب (اورگان، هرمز، مغستان، انامیس، میناب)
   ۴۷.  معنی نام روستای بادامیار آذرشهر
   ۴۸.  اتیمولوژی مُروا (فال نیک) و مُرغوا (فال بد)
   ۴۹.  اصل سومری و بابلی نام سائینی
   ۵۰.  معنی نام کوههای سلیمان نام فلات ایران
   ۵۱.  معنی نامهای عیلام و خوزستان و اهواز
   ۵۲.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژه های اَسه و آسر (کشتزار)
   ۵۳.  معنی نامهای کهن کُرد و کُردستان
   ۵۴.  نسناس معادل ایرانی جِنّ عربی است
   ۵۵.  معنی سنجار و شنگال
   ۵۶.  وجه تسمیهٔ لنجان و لیوار
   ۵۷.  اتیمولوژی چاپلوس
   ۵۸.  معنی نام شهرهای نهبندان و خوسف در خراسان جنویی
   ۵۹.  اتیمولوژی نام بُز پشمالوی، مَرغز
   ۶۰.  معنی نامهای زیویه و غزنین
   ۶۱.  معنی اویغور و اوغوز و غُز و آرسین
   ۶۲.  معنی سرگرای در شاهنامه
   ۶۳.  نام قصبه و شهر میامی مشهد و میامی سمنان
   ۶۴.  معنی خرانق و مجومرد یزد
   ۶۵.  معنی فرنبغ دادگی
   ۶۶.  معنی نام دریاچهٔ های وان و سوان
   ۶۷.  معنی وایقان
   ۶۸.  برابر واژهٔ فصل نزد هندوایرانیان کهن
   ۶۹.  معنی محتمل ارادان (اردهن) در استان سمنان
   ۷۰.  معنی نام روستاهای بزرگ مُجن و مَج
   ۷۱.  معنی نامهای آوار و سابیر (آکاتزیر، بیات، قشقایی؟)
   ۷۲.  معنی محتمل تالش و گیل
   ۷۳.  معنی هچیرود و آچاچی
   ۷۴.  اتیمولوژی ارابه و گاری
   ۷۵.  معنی محتمل فریم و چاشم
   ۷۶.  اتیمولوژی توسن و توس و آتوسا
   ۷۷.  معنی لغوی هشترود
   ۷۸.  معنی هشتپر
   ۷۹.  معنی نام شهرک شفت گیلان
   ۸۰.  معنی نام بندر انزلی
   ۸۱.  معنی جرپادگان (گلپایگان)
   ۸۲.  معنی لقب پهلوی «بریزاین ریش» قباد
   ۸۳.  اتیمولوژی محتمل تَک
   ۸۴.  نام زُروان (پیر) در معنی شیر جنگل
   ۸۵.  مطابقت نام و نشان شیطان با سِت مصریان
   ۸۶.  معنی نام اشکانی واغارشک
   ۸۷.  معنی پایتاکاران/بیلقان در اران
   ۸۸.  ماینهرج (مای بهرج)، تبرمایس، خانیجر و جوذمه همان قروه، ماه نشان، بیجار و یاسوکند هستند
   ۸۹.  محل دو شهر باستانی آذریجانی زراوند و هیر
   ۹۰.  ریشه های سنسکریتی رقص و فرخشیدن
   ۹۱.  بررسی نامهای کهن دریاچهٔ ارومیه
   ۹۲.  مطابقت قره ضیاالدین با قلعه زینتای باستانی
   ۹۳.  معنی نام کوروش (ثرَاِتَئونهٔ اوستا)
   ۹۴.  نامهای اسپدانا (اصفهان)، پارتاکانا، گابه و زاینده رود مترادف هستند
   ۹۵.  معنی نام خواهران اوستایی سنگهواک (شهرنواز) و ارنواچ (ارنواز)
   ۹۶.  مطابقت پئیشیااووادا با دژنبشت
   ۹۷.  وجه اشتراک موطن و زمان و شغل وزارت و اعدام شدن برزویه/بزرگمهر و مزدک بامدادان
   ۹۸.  اتیمولوژی کایسک (پُتک)
   ۹۹.  معنی نام قشقایی
   ۱۰۰.  پادشاهان ماد (کیانیان اصلی)
   ۱۰۱.  معنی مُغ
   ۱۰۲.  معنی کته پتوکه (کپادوکیه)
   ۱۰۳.  اتیمولوژی بشقاب و قاشق
   ۱۰۴.  اتیمولوژی غم
   ۱۰۵.  نامهای داریوش و جاماسب مترادف هستند
   ۱۰۶.  Guti (götar), Graipr (danskar) och Gunfiaun (svenskar)
   ۱۰۷.  مطابقت یاران مهدی موعود، خراسانی و شعیب بن صالح با ابومسلم خراسانی و قحطبه بن شبیب
   ۱۰۸.  ستوان
   ۱۰۹.  آیا مقبرهٔ شعیب فیروز آباد ری مربوط به زکریای رازی است؟
   ۱۱۰.  نامهای کهن اردبیل (روتو مانی، ارت وَت، باذان فیروز، دژ وهو-من و اردبیل) جملگی به معنی شهر ثروت هستند
   ۱۱۱.  معانی زرتوشترا و زریادر و زئیری وئیری
   ۱۱۲.  شباهت نام و نشان سه مغ شرقی با نظایر زرتشتی و بودایی آنها
   ۱۱۳.  مطابقت شهر گلوگاه با نامیه/نامنهٔ کهن
   ۱۱۴.  گور دختر استان بوشهر، مقبرهٔ کوروش جوان
   ۱۱۵.  معنی مازنی دئو اوستا
   ۱۱۶.  معنی نام شهرک رضی
   ۱۱۷.  معانی گرزمان و بهشت و پارادیس
   ۱۱۸.  Odysseus (The furious) is Oden (The furious)
   ۱۱۹.  معنی فرشوادگر/پتیشخوارگر
   ۱۲۰.  معنی نام شب یَلدا
   ۱۲۱.  قلعه ایرج ورامین همان دژ خاراکس باستانی است
   ۱۲۲.  منظور از کرم هفتواد کُروم هفتواد (اتحادیهٔ هفت ایل) بوده است
   ۱۲۳.  داریوش مادی تورات مطابق گوبریاس (گئوبروه) است.
   ۱۲۴.  معنی ساری و استراباد
   ۱۲۵.  مطابقت اوسنس کاوی وداها با کیکاوس (کی اوسن، خشتریتی) در اوستا
   ۱۲۶.  مطابقت اسب تک شاخ اساطیری با یاک اسب دُم
   ۱۲۷.  ریشهٔ هندوایرانی واژه های ریاضی و جبر و هندسه
   ۱۲۸.  مطابقت ساگارتیان مادی (استادان سنگ کنی، گورانها) با آریزانتیان مادی
   ۱۲۹.  مأخذ واژهٔ فارسی لانه
   ۱۳۰.  اسطورهٔ بابلی آداپا مأخذ اسطورهٔ آدم و حوّا و مار در تورات
   ۱۳۱.  ریشهٔ هندوایرانی واژه های غَم و ملات که عربی گمان میشوند
   ۱۳۲.  معانی نامهای گیلان و مازندران
   ۱۳۳.  ریشهٔ واژهٔ پیدا
   ۱۳۴.  مطابقت اساس شجره نامهٔ اولاد آدم با پادشاهان کیانی اوستا (مادها)
   ۱۳۵.  معنی نامِ اسفانبرِ تیسفون
   ۱۳۶.  اصل سکایی اسطورهٔ توراتی پسران تارح
   ۱۳۷.  معنی نام شیراز
   ۱۳۸.  چلیپای ایرانی در اصل به معنی چهار پا دار بوده است
   ۱۳۹.  ریشهٔ سنسکریتی واژهٔ معرّب لعل
   ۱۴۰.  معنی کَرَج (محل قنات)
   ۱۴۱.  معنی سکایی و سنسکریتی نامهای آفرودیت و آرتمیس
   ۱۴۲.  معنی نام وزَمار حاکم افریغی خوارزم
   ۱۴۳.  مطابقت شهرهای سوبی و سلق کهن با سابلاخ (مهاباد) و سردشت
   ۱۴۴.  معنی نام ماد، پارس، وَرِنه و مازندران و پارت
   ۱۴۵.  محل شهرکهای آذربایجانی سندبابا، سابرخاست و رسیه
   ۱۴۶.  ریشهٔ نام زبان کوهی و عنوان کوهیار طبری ها
   ۱۴۷.  مطابقت جابروان با بروانان
   ۱۴۸.  معنی کنارنگ
   ۱۴۹.  تکوک الههٔ عیلامی پارتی
   ۱۵۰.  «نهمار، برویش ری»

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(17) next >

You might also like
1 Comment
  1. ناشناس says

    There’s a wealth of information here. I’ll be back again.

Leave A Reply

Your email address will not be published.