کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (479)  
   ۱.  معنی محتمل چمخاله و چاف گیلان
   ۲.  اتیمولوژی محتمل نام عشق آباد
   ۳.  نظریۀ قرار داشتن محل آتشکدۀ آذربرزین مهر در سمت آشخانه
   ۴.  Skythian’s totem animal (Frangrasian, Chimeria)
   ۵.  خوارزم به معنی محل زمستان سترگ (خارا-زم)
   ۶.  مطابقت حسین کوه نقش رستم و آتشکدۀ ابراهیم با کوه روشن بندهش و آتشکدۀ آذرفرنبغ
   ۷.  اکباتانای شام
   ۸.  احتمال مطابقت شبانکاره با ماسپیان-امردی های عیلامی-پارسی
   ۹.  مطابقت معانی نام لُر، مارافی و کاسی
   ۱۰.  مطابقت جام جهانبین روایات ایرانی با فره ایزدی اوستایی
   ۱۱.  ارتباط القاب زرتشت، بودا و سلیمان با ایزد بابلی نبو (ایزد کتابت بشارت دهنده)
   ۱۲.  اتیمولوژی خربزه و قارپوز (هندوانه)
   ۱۳.  مطابقت نام کالاشها (کپریها، کافرها) با پاکتیکهای باستانی
   ۱۴.  مطابقت نقش رستم با نَشیرمنوی باستانی
   ۱۵.  چکیدۀ مطلب مطابقت مادها با کیانیان
   ۱۶.  نام مناطقی باستانی بین نقش رستم و مرودشت
   ۱۷.  معانی متفاوت نامهای به ظاهر مشابه پَهلوان و پَهلوی و پَهله
   ۱۸.  معنی نامهای اُردک
   ۱۹.  معنی گوپانای آذری
   ۲۰.  اتیمولوژی واژه های گاومیش و پسته
   ۲۱.  اتیمولوژی نامهای جغد
   ۲۲.  اتیمولوژی گَزر و هویج
   ۲۳.  مطابقت فرش نوتر کتاب پهلوی بندهش با کوروش و فرائورت
   ۲۴.  ریشۀ کلمات میوه و مو در سنسکریت
   ۲۵.  ریشۀ کلمۀ مویه (گریه و زاری)
   ۲۶.  اتیمولوژی کلمۀ داماد
   ۲۷.  معنی نام غیاث آبادهای ایران
   ۲۸.  معانی نامهای کلیله و دمنه
   ۲۹.  تصویر ایزد خورشید آریامن بر روی سکه عهد ساسانی
   ۳۰.  معنی محتمل سالموکسیس
   ۳۱.  German and Alleman mean the assembly people (Bibeln-Quran Ada)
   ۳۲.  واژۀ اَل (آل، مافوق، برتر) اصل هندوارپایی واژۀ آریا به نظر می رسد
   ۳۳.  مطابقت گیلزان باستانی با ناحیۀ سلماس
   ۳۴.  سنگ‌نوشته کله‌شین
   ۳۵.  معنی عنوان گَذَوَرَ متعلق به کرساسپَ (گرشاسب)
   ۳۶.  مطابقت کوه اسپروز با زاگروس و البرز
   ۳۷.  بررسی مقدماتی نام و نشانهای قبایل دهگانه بزرگ حکومتی دولت گوک ترکان بعد از تجزیه حکومت ایشان
   ۳۸.  معنی محتمل نام ایل بهارلو
   ۳۹.  معنی نام مازندران
   ۴۰.  معنی نام کیمری
   ۴۱.  معنی کیومرث در سنسکریت
   ۴۲.  واژۀ پرچم فارسی تلخیص واژۀ پرَ-چَرمَ باستانی است
   ۴۳.  فارسی بودن واژۀ زنبور
   ۴۴.  معنی محتمل نامهای قفقازی لک و لاز
   ۴۵.  مطابقت نام کوتیان (مادهای بودین) با لک ها
   ۴۶.  معنی نامهای پادشاه معروف آدیابن، سنتروک و ایزَتیس
   ۴۷.  مطابقت نامهای سیساک، سکاسنه، سیونیک
   ۴۸.  معنی چالوس و ناتِل
   ۴۹.  تفسیر اصطلاح دار آمل شاهنامه (از زبان زال-سام)
   ۵۰.  معانی نام خوارزم
   ۵۱.  معنی نامهای ایزد ارمنی پرودئیاد ساندرامت و الهه های ارمنی استغیک و نانا
   ۵۲.  معنی نامهای دموک،اسپروگ و ماریندک
   ۵۳.  مطابقت نام ایزد کتابت ارمنی تیر با عناوین نبو و بودا و زرتشت
   ۵۴.  پرستشگاه بودا و مادرش مایا در ارمنستان
   ۵۵.  مطابقت ایزد ارمنی بارشامین با ایزد فینیقی- آشوری مار- اشمون
   ۵۶.  معنی نام کوه آرارات و ایزد جنگ خالدی در زبانهای کهن هندوایرانی
   ۵۷.  ترجمه بخش هایی از متن کتیبۀ رازلیق سراب
   ۵۸.  ترجمۀ متن کتیبۀ اورارتویی جوان قلعۀ عجب شیر
   ۵۹.  مطابقت بیت کاپسی با ملایر
   ۶۰.  هر چهار نام دریای مازندران یعنی کاسپی، هیرکانی، مازندران و خزر نامهای ایرانی هستند
   ۶۱.  نام نواحی قم و کاشان در کتیبه های آشوری
   ۶۲.  معنی نام سمرقند
   ۶۳.  مشتبه شدن نام شهر دُوان (نینوا ، دژ بهمن) با نام شهرهای آمُل و اردبیل
   ۶۴.  نام شهر آمُل در یک کتیبۀ آشوری
   ۶۵.  مطابقت نام سمیرامیس، آمیتیدا (آمیتیس)، سنگهواک، دوغدو و دالی زرین گیس (مادر امیران گرجیها)
   ۶۶.  نامهای قدیمی نهاوند
   ۶۷.  بُته جِغّه نشان ایزد آتش
   ۶۸.  معنی نام آثویه (آتبین، آبتین)
   ۶۹.  ریشۀ اصطلاح فارسی زُل زدن
   ۷۰.  مأخذ نامهای زال شاهنامه و ثریتۀ اوستا
   ۷۱.  مطابقت جمشید با هوواوای اساطیر بابلی
   ۷۲.  مطابقت سیرجان با پورتوسپانۀ نقشه های بطلمیوسی
   ۷۳.  مطابقت برادران فریدون، کتایون و برمایون با کوروش، ویشتاسپ (تیگران) و سپنتداته (گائوماته، سپیتاک)
   ۷۴.  تجسم اَشه (اَرت)، الهۀ بخت و تقدیر و سهم عهد ساسانی
   ۷۵.  گچبری با نقوش انسانی از سیمره در کنار دره شهر-ایلام (از اسفندیاری امید)
   ۷۶.  وجه اشتراک خاندان پهلوها با خاندان پهلوانی رستم سیستان
   ۷۷.  مطابقت بحرین با نیتوکی و دیلمون
   ۷۸.  معنی نام کرمان
   ۷۹.  معانی محتمل چند نام دشوار در شاهنامه
   ۸۰.  معنی نام کرمان
   ۸۱.  سندی بر تعلق قومی هپتالان به اقوام مارپرست آلان
   ۸۲.  ترکیب واژۀ اوستایی هُنر
   ۸۳.  مأخذ واژۀ سپهر
   ۸۴.  مطابقت نامهای هوگوَ و جاماسب اوستا با پاسارگادیان و گئوبروه
   ۸۵.  معنی واژۀ اُستاد
   ۸۶.  مطابقت نام شاهنامه ای بَرته از نژاد توابه با فرائورت فرزند خشثریتی
   ۸۷.  معنی نامهای مهتر رستم، الوای شاهنامه و زرعلی شاهنامه گورانی
   ۸۸.  احتمال ایرانی بودن نام بُلبُل
   ۸۹.  مطابقت نوذر روایات ملی با چیش پیش
   ۹۰.  معنی نام اَوِستا در زبان لاتین
   ۹۱.  ریشه های سنسکریتی و اوستایی واژه درفش
   ۹۲.  مطابقت معنی نام رخش رستم با نامهای اسب ایندره و بُراق پیامبر اسلام
   ۹۳.  ریشۀ واژۀ آهنگ
   ۹۴.  ریشۀ واژه های کالا و کاروان
   ۹۵.  معنی نام افشین
   ۹۶.  ریشۀ واژۀ دَلقک
   ۹۷.  معنی نام قوم آرام
   ۹۸.  ارتباط واژۀ کینگ با کِی، کَوی هندوایرانی
   ۹۹.  مطابقت شهر کیِف با سزاریای نقشه های بطلمیوسی
   ۱۰۰.  معنی نام کاوۀ آهنگر
   ۱۰۱.  رد پای آرشام و خشایارشای هخامنشی (نوذری) در روایات ملی ایران
   ۱۰۲.  معنی محتمل هپتَ پَت
   ۱۰۳.  ترادف نام های گوسان و آشیگ
   ۱۰۴.  معنی نام داهیا (تاهیا) که در منابع کهن چینی به عنوان نام بلخ آمده است
   ۱۰۵.  معنی محتمل اودرگ (ایدریغ)، سنجاب و سمور
   ۱۰۶.  معنی سنسکریتی نامهای چوآتراس و پاراچوآتراس
   ۱۰۷.  نظری بر نام و نشان یاران و منسوبین و معاند موعود شیعیان
   ۱۰۸.  در رابطه با مقالۀ تحقیقی مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان
   ۱۰۹.  معنی ایرانی مُلا و آخوند
   ۱۱۰.  دخمه های قیزقاپان و کل داو (دکان داود) مربوط به کیاخسار (کیخسرو) و آستیاگ (اژدهاک) هستند
   ۱۱۱.  معانی جابلقا و جابلسا
   ۱۱۲.  دلایل لغوی مبنی بر این که دکان داود دخمه ای بوده که برای آستیاگ ساخته شده بوده است
   ۱۱۳.  مطابقت ناحیۀ نوتر کتاب پهلوی زادسپرم با اورارتو و وان
   ۱۱۴.  داستان نواده دختری افراسیاب (مادیای اسکیتی) به شمار رفتن کیخسرو (کیاخسار) از اسطورۀ کوروش (فریدون) و آستیاگ (آژدهاک) گرفته شده است
   ۱۱۵.  خسرو شهر زور شاهنامه فردوسی اشاره به کیاخسار (کیخسرو) است
   ۱۱۶.  مأخذ نام سمندر
   ۱۱۷.  Spain (Cassiteridia, Northwest of Iberia, Ourense province) means the land of metal (tin)
   ۱۱۸.  معنی کلمۀ عامیانۀ سلمانی
   ۱۱۹.  نامهای هفت حکیم آسمانی بابلی (آپوکالّوها)
   ۱۲۰.  مأخذ یونانی اسطورۀ لوط تورات
   ۱۲۱.  مطابقت نستورِ نِلوس و غول مخاصمش اِریوثالیون با داود و گُلیاث (جالوت)
   ۱۲۲.  مطابقت شولمان آشوری و سلیمان تورات با ایزد شولپائه (شولمائه) سومری
   ۱۲۳.  مطابقت عاد و ثمود قرآن با ژرمنها و تراکیائیها
   ۱۲۴.  مطابقت اسطورۀ سیاوش و سودابه با هیپولیت و فدره
   ۱۲۵.  نقش ایزد آتش، آذر و سمبلهای نیلوفر آبی و قوچ وی
   ۱۲۶.  مطابقت ایزد هومبان عیلامی با هومبابای بابلی و ایزد هوم هندوایرانی
   ۱۲۷.  مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
   ۱۲۸.  مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
   ۱۲۹.  معنی هندوایرانی نامهای آدم و حوا
   ۱۳۰.  تراژدی ازیریس
   ۱۳۱.  معنی کلمات حوری و پری
   ۱۳۲.  مطابقت کیوان (زحل) با ویونگهونت اوستا
   ۱۳۳.  ریشۀ واژه ی “آدینه” چیست؟
   ۱۳۴.  ریشۀ لاتینی و ایرانی نام شنبه
   ۱۳۵.  سه یادداشت جداگانه دربارۀ نام مخاصم اژی دهاک
   ۱۳۶.  شرح و بررسی نکاتی تاریخی و جغرافیایی در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران
   ۱۳۷.  کشورهای ساختۀ اهورامزدا در وندیداد
   ۱۳۸.  معرفی شانزده کشور آفریدۀ اهورامزدا در فرگرد اول وندیداد
   ۱۳۹.  مطابقت نام سئوکستان اوستا با کردستان
   ۱۴۰.  اشاره به قوم دارای توتم عقاب در تورات
   ۱۴۱.  مطابقت نام ایل کُردی مُکری با ستروخاتیان
   ۱۴۲.  شباهت عناوین زرتشت (زرتوشترا) و بودا (بودّها) به نبوِ بابلی
   ۱۴۳.  سابقۀ خدایگانی ضحاک ماردوش در سمت بین النهرین
   ۱۴۴.  معنی نامهای سیس (آرارات کوچک) و ماسیس (آرارات بزرگ)
   ۱۴۵.  ایزدان هومبان، این شوشیناک و الهه شازی (شالا) در اساطیر عیلامی
   ۱۴۶.  اسطوره مصری افرینش جهان
   ۱۴۷.  تصویر مکشوفه از گوتمه بودا/زرتشت سپیتمان (گائوماته بردیه، سپیتاک سپیتمان) در سمرقند
   ۱۴۸.  خانواده ۷۰ فرزندی گودرز کشوادگان (پادشاه کثیر اولاد) همان اشکانیان هستند
   ۱۴۹.  مطابقت خاندان آلاروس با خاندان دیاکوی مادی
   ۱۵۰.  یک زمانی در اسمان

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(4) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Anonymous
Guest
Anonymous

There’s a wealth of information here. I’ll be back again.