مطابقت نام خرم آباد با خیدالوی باستانی

مطابقت نام خرم آباد با خیدالوی باستانی

خیدالو، نام باستانی خرم آباد را به معنی دارای رمه های جوان گرفته اند. بر این اساس نام خرم آباد ترکیب خو-رمه-آباد است یعنی محل دارای رمه های زیبا و رسا.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.