معنی محتمل نام داریوش (داریَ وهوش)

معنی محتمل نام داریوش (داریَ وهوش)
هرتسفلد به درستی معتقد است که «سپنتداته (اسفندیار) نام اصلی داریوش نیزه دار کمبوجیه در هنگام سفر جنگی وی به مصر بوده است که بعداً این به صورت لقب به گائوماته بردیه هم اطلاق می‌شده است و داریوش در آغاز لقب درباری سپنتداته پسر ویشتاسپ هخامنشی (نوذری) بوده است». چون خود عنوان داریوش را می توان نیزه دار سرور معنی نمود:
धारा f. dhArA blade
वह् adj. vah[u] holding
ईश m. isha master

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.