ریشۀ واژۀ گروپ (گروه)

ریشۀ واژۀ گروپ (گروه)
احتمالاً گروپ بلوچی (گروه) از ترکیب واژه های زیر عاید شده است:
गोल n.f. gola circle
उपाय m. upAya joining in or accompanying
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.