اتیمولوژی آزادی (آزاتیه پهلوی)

اتیمولوژی آزادی (آزاتیه پهلوی)
अदिति adj. aditi (adhiti) free, freedom
آزاتیه در فرهنگ نامه های پهلوی با کلمهٔ یَزتیه (شکر، سپاس) هم شکل شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.