معنی نام برخی نواحی همدان

معنی نام برخی نواحی همدان
ازندریان (ساخته شده از سنگ)، قروا (واقع در گودی) -درجزین (واقع در دره)، جورقان (محل گود و تالابی)، برزول (محل زراعت)، فرسفج (محل پرسیب)، دمق (محل دارای دامداری)، سامن (محل امن)، لالجین (محل لاله)، فامنین (پا-مان- یون محل خانه های استوار، یا فام-مان-یون، محل خانه های رنگی، اوشی شی باستانی؟ محل درحشان)، مریانج (محل چمنزاری).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.