اتیمولوژی گنجشک (وینجئیچکَ)

اتیمولوژی گنجشک (وینجئیچکَ)
نام گنجشک (وینجئیچکَ زبانهای ایرانی کهن) را می توان به صورت اوستایی «وینجئی-چکَ» به معنی پرندهٔ کوچک جیک جیک کننده گرفت:
गुञ्जति{गुञ्ज्} verb 1 Par gunjati[gunj] speak indistinctly
میشکا و جیکا نامهای مازندرانی گنجشک قابل توجه هستند. میشکا صورتی از همان ویشکا (وینجشکَ) است و جیکا یعنی جیک جیک کننده.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.