اتیمولوژی آسمان

اتیمولوژی آسمان
اَسه در سنسکریت به معنی نیست او (خلأ) و نیز به معنی سنگ است و آسا هم به معنی فضا (خلأ) می باشد. بنابراین در مجموع آسمان به معنی جای خالی است. در ذخیرهٔ لغات اوستایی آسَ تنها به معنی سنگ آمده و معنی خلأ آن فراموش شده است، لذا برخی بدین نتیجهٔ غیر منطقی رسیده اند که آسمان به معنی جای سنگ است:
Āśā (आशा).—۲. [feminine] space.
वन n. vana (mAna) abode
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.