معنی محتمل نام میتانی

 

معنی محتمل نام میتانی
نام میتانی در ترکیب اوستایی و سنسکریتی میت-اِنی معنی دوستدار بزکوهی-غزال را می دهد. نامهای توروکو، بودین، کُرمانج، ساخو، کردوک، یزیدی، سوران نیز در معنی دارنده توتم بزکوهی و مار مربوط بدیشان به نظر می رسند:
mit: to love
एण , एनी m. f. eNa , eni Gazelle
تصویر بزان کوهی بر سیگیل میتانی

 

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.